Academy

Zinpel verzorgt trainingen op (jouw) locatie door heel Nederland. Bekijk ons volledige aanbod hieronder.

Aanbod

Ben jij op zoek naar een innovatieve, interactieve training met direct toepasbare tools op het gebied van High Impact Management? Ook dan ben je bij Zinpel aan het juiste adres. Met een eigentijdse manier van trainen maakt Zinpel een training uniek in zijn soort. 

Het trainingsaanbod van Zinpel is gericht op de volgende thema's:

  • Conflictmanagement
  • Communicatie
  • Leiderschap
  • Veiligheid
  • Verandermanagement

Conflictmanager

Binnen de opleiding Conflictmanager staat jouw ontwikkeling op het gebied van conflicthantering centraal.

Een bedrijf of organisatie is een kleine gemeenschap van verschillende soorten mensen. Net zoals in het echte leven komen bij die verschillende persoonlijkheden tegenstrijdige belangen, processen, motivaties en emoties kijken. Het is onmogelijk om zonder conflicten door het leven te gaan en hetzelfde geldt op de werkvloer. Vaak worden conflicten veroorzaakt door een gebrek aan of slechte communicatie. Misverstanden, kortzichtigheid en passief-agressief gedrag dragen onder andere bij aan botsingen tussen medewerkers. 

Wil jij deze conflicten snel en doeltreffend aanpakken? Wil jij je kennis op het gebied van conflicten op de werkvloer vergroten? Leren welke wet- en regelgeving er van belang is? Hoe je komt tot een effectieve conflictaanpak binnen jouw bedrijf? Wil jij daarnaast je vaardigheden vergroten op het gebied van communicatie, leiderschap, veiligheid en verandermanagement? 

Volg dan de opleiding Conflictmanager en word een rots in de branding binnen jouw bedrijf. 

Eerstvolgende editie: 16 januari 2024

Studieduur: 8 dagen
Meer info € 4.765,00

Verbindende gespreksvoering

Binnen de training Verbindende gespreksvoering staat de verbindende gesprekstechniek centraal. Deze gesprekstechniek richt zich op hoe verbinding voorliggend is aan samenwerking. Zo heeft de kwaliteit van contact invloed op de samenwerking binnen het bedrijf.

Wil jij leren wat verbindende gespreksvoering inhoudt en hoe jij dit kunt toepassen in de praktijk? Hoe jij verbinding met collega's kunt versterken? En hoe jij de effectiviteit van samenwerken kunt vergroten?

Volg dan de training Verbindende gespreksvoering en leer hoe aandacht en het stellen van scherpe vragen kan leiden tot verbinding. Hoe verbinding ervoor kan zorgen dat geen onderwerp, hoe complex ook, onbesproken blijft. Hoe samenwerking kan worden geoptimaliseerd en hoe je focus houdt op datgene dat er echt toe doet.

Studieduur: 1 dag
SKJ punten: 12.5
Meer info € 325,00

Effectief handelen bij conflicten

Binnen de training Effectief handelen bij conflicten staat conflicthantering op de werkvloer centraal. Het ontstaan van een conflict is zowel voor de werkgever als de werknemer een vervelende situatie. Wanneer er niet tijdig of adequaat wordt gehandeld kan een conflict zowel tijdens werk als privé grote gevolgen hebben. Zo kan een conflict zorgen voor stress, neerslachtigheid, spanningen tussen personen en verminderde productiviteit. 

Een conflict kan het werkplezier van betrokkenen dus flink in de weg staan. Maar ook anderen kunnen hier last van hebben doordat zij indirect bij het conflict betrokken zijn. 

Wil jij leren hoe je effectief beleid kunt voeren bij conflictsituaties? Welke gevolgen een conflict op de werkvloer heeft? Hoe je escalatie van een beginnend conflict kunt voorkomen? En welke gesprekstechnieken je kunt inzetten om effectief te handelen tijdens een conflictsituatie?

Volg dan de 2-daagse training Effectief handelen bij conflicten.

Studieduur: 2 dagen
Meer info € 650,00

Omgaan met digitale agressie

Als klantenservicemedewerker ben jij hét aanspreekpunt voor klanten. Je beantwoordt vragen, lost problemen op of noteert klachten met als doel de kwaliteit van het contact zo hoog mogelijk te houden. dit doe je door iedereen netjes te woord te staan, jezelf te verdiepen in de situatie en de beste oplossing te bieden. Steeds vaker verloopt dit proces via digitale kanalen zoals een chatbox, whats-app of social media.

Ondanks jouw vaardigheden op het gebied van klantvriendelijkheid, communicatie en servicegerichtheid kent het digitaal te woord staan van klanten haar uitdagingen. Zo kun je te maken krijgen met een ontevreden klant die zijn ongenoegen middels grensoverschrijdend gedrag uit. 

Wil jij leren hoe je ongewenst gedrag begrenst? Hoe je een digitaal conflict kunt voorkomen? Hoe je kunt omgaan met digitale agressie en intimidatie? En hoe jij zorg draagt voor je eigen mentale gezondheid? 

Volg dan de training Omgaan met digitale agressie en leer hoe je conflictvaardigheden digitaal kunt toepassen.

Studieduur: 1 dagdeel
Meer info € 149,00

Vaardig in feedback

Binnen de training Vaardig in feedback staat het leren geven en ontvangen van feedback centraal. Vaardigheden die invloed hebben op de positieve cultuur binnen een team en bedrijf. 

Wil jij leren hoe je door het geven en ontvangen van feedback relaties binnen een team kunt versterken en gezamenlijke prestaties kunt verbeteren? Hoe je op een positieve, impactvolle manier invloed kunt hebben op processen?

Volg dan de training Vaardig in feedback en ontdek hoe je jouw boodschap op een goede manier overbrengt in jouw team of binnen jouw bedrijf. Ontdek hoe je kunt bijdragen aan een positieve cultuur op de werkvloer en hoe je onderlinge relaties stimuleert. Leer daarnaast omgaan met conflicten mochten deze onverhoopt toch optreden. 

Studieduur: 1 dag
Meer info € 325,00

Personeelsdossier effectief opbouwen

Mensen zijn het krachtigste kapitaal in organisaties. Het begrip 'ken je mensen' is binnen bedrijven dan ook van groot belang. Een belangrijk, noodzakelijk, middel hiervoor is het personeelsdossier.

De praktijk leert ons echter dat personeelsdossiers vaak niet op een goede manier zijn opgebouwd. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat er met de werknemer wel wordt gesproken over functioneren maar dat de verslaglegging tekortschiet om tot verdere acties over te gaan. Dat incidenten niet herleidbaar zijn of dat informatie met betrekking tot bijvoorbeeld verzuim mist. Een compleet en up-to-date personeelsdossier maakt patronen inzichtelijk, dient als onderbouwing voor te maken keuzes en draagt bij aan de communicatie op de werkvloer.

Maar hoe stel je een effectief personeelsdossier op zonder dat het een papieren tijger wordt? Wat mag en moet een personeelsdossier bevatten? 

Volg de training Personeelsdossier effectief opbouwen en (her)ontdek de waarde van het personeelsdossier.

Studieduur: 1 dag
Meer info € 325,00