Voldoen aan de wettelijke verplichting én zicht houden op de veiligheid en gezondheid binnen jouw bedrijf? Laat een RI&E uitvoeren door een externe deskundige.

RI&E

Ieder bedrijf met medewerkers is volgens de Arbowet wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. De RI&E wordt namelijk gezien als dé basis voor het arbobeleid binnen het bedrijf. Zo breng je met een RI&E alle risico's binnen je bedrijf in kaart, waarna je aan de slag kan gaan met het verkleinen of weghalen van deze risico's. Met als doel: zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Want een gezonde en veilige werkplek zorgt voor meer werkplezier. En dat is goed voor je medewerkers én je bedrijf. 

Onderzoek

DE RI&E brengt zowel de huidige situatie als de mogelijke (toekomstige) arbeidsrisico's in kaart brengt. Het onderzoek bestaat uit zowel observatie als gesprek.
De duur van het onderzoek is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en het aantal locaties.

PSA Scan

De PSA Scan kan, op basis van wens en/of behoefte, onderdeel uitmaken van de wettelijk verplichte RI&E. Met de PSA Scan worden de huidige situatie en de mogelijke (toekomstige) risico's op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting in kaart gebracht. 

Adviesrapport

Naar aanleiding van de RI&E wordt een adviesrapport opgesteld. De resultaten kunnen meegenomen worden als uitgangspunt voor het plan van aanpak rondom het verkleinen en/of weghalen van de (toekomstige) arbeidsrisico's.

RI&E binnen jouw bedrijf laten uitvoeren?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact