Diensten

Speelt er binnen jouw bedrijf een zaak met impact? Ben je op zoek naar hoe je draagvlak bij jouw medewerkers creëert, sociale veiligheid op de werkvloer vergroot en psychosociale arbeidsbelasting beperkt? Zinpel is er voor jou en jouw medewerkers in de meest uitdagende tijden.

Zaken met impact

Zaken met impact kosten binnen bedrijven veel aandacht en kunnen ten koste gaan van het welbevinden van medewerkers, waardoor de productiviteit en de bedrijfsresultaten afnemen. Door High Impact Management toe te passen, kan jouw bedrijf leed, tijd en geld besparen en de sociale veiligheid op de werkvloer en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verhogen. 

Externe experts kunnen hieraan bijdragen. Zo zijn onze experts niet beïnvloed door het verleden en staan zij los van interne hiërarchie en relaties. Daarnaast zijn zij vertrouwd met de complexiteit van menselijk gedrag en relaties, weten zij feilloos te bewegen tussen verschillende verwachtingen, behoeftes en belangen en kennen zij de tactieken binnen een bedrijf. 

High Impact Management
omdat het om mensen gaat

Interim Management

De interim-managers van Zinpel begeleiden (complexe) veranderings- en implementatietrajecten. 

Strategische begeleiding

Staat jouw bedrijf voor een zaak met impact? Laat het proces begeleiden door een expert van Zinpel.

Uitgelicht: Conflictmanagement

Het team van Zinpel onderzoekt, adviseert en gaat hands-on aan de slag met conflictsituaties binnen jouw bedrijf.