Strategische begeleiding

Staat jouw bedrijf voor een zaak met impact? Laat het proces begeleiden door een expert van Zinpel.

Strategische begeleiding

Zaken als een bestuurswissel, reorganisatie, grensoverschrijdend gedrag of het disfunctioneren hebben vaak een grote impact binnen een bedrijf. Zo kunnen verschillen in verwachtingen, behoeften en belangen zichtbaar worden en goede gesprekken in de weg staan. Dat is niet gek. Zaken met impact kondigen namelijk veelal een verandering aan. En met de snelheid waarmee de wereld vandaag de dag complexer wordt, kun je onmogelijk alles meer vatten in regels en procedures. De menselijke factor zal dan ook alles bepalend blijven wanneer een bedrijf of samenwerking verandert. Het zijn namelijk uiteindelijk de mensen die het doen.

Binnen een bedrijf kan dit echter ook voor complexiteit zorgen. Zo gaat een machine gelijk aan de gang, maar de mens moet eerst tot verandering willen en kunnen komen. Zo ondergaat ieder mens zijn eigen veranderproces, met zijn eigen verwachtingen en behoeftes. 

Wanneer er zich binnen een bedrijf een zaak met impact voordoet, kan het helpend zijn om het proces door een expert van Zinpel te laten begeleiden. Zo voorkom je dat gesprekken zich vormen tot monologen zonder uitkomst, er een patstelling ontstaat of aan verwachtingen en behoeften voorbij wordt gegaan. De expert van Zinpel maakt de urgentie van de zaak kenbaar en vertaalt deze naar een duidelijke storyline. Zo zorgen wij ervoor dat complexe zaken zonder verlies van verbinding besproken kunnen worden. Dat de focus wordt behouden op hetgeen er écht toe doet en betrokkenen na verandering - in welke rol of verhouding dan ook - verder kunnen. 

De experts van Zinpel begeleiden zaken op het gebied van:
Ontvlechten: het uit elkaar halen van zakelijke onderdelen

Ontbinding: afscheid nemen

Koerswijziging: overname van dagelijkse leiding door nieuwe generatie / directie

Grensoverschrijdend gedrag: onaanvaardbaar gedrag waardoor de sociale veiligheid op de werkvloer in het geding komt

Disfunctioneren: prestaties die niet voldoen aan de verwachtingen

Review

"Tijdens de overdrachtsfase van het overnameproces waren het de managers van Zinpel die ons als medewerkers bleven horen en zien. Zo was er ruimte voor ieders behoeftes en verwachtingen en zorgde zij voor een vertaalslag tussen het oude, het nieuwe en het gewenste". 

Angelique Feddema
Klots Jeugdhulp

Zaken met impact in goede banen leiden?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact