Wil jij een eerste stap zetten in verzuimpreventie? Laat een onafhankelijke onderzoek uitvoeren.

Verzuim

Met de grote personeelstekorten, het hoge ziekteverzuim en de stijgende (loon)kosten, is het voor jou als werkgever nóg belangrijker om ziekteverzuim te voorkomen. Daarom voert Zinpel onderzoek uit naar het verzuim binnen jouw bedrijf. Met het onderzoek zet je de eerste stap in verzuimpreventie.

Om tot een effectieve verzuimpreventie te komen, is het noodzakelijk om de huidige situatie binnen je bedrijf te kennen. Hoe gaat het nu? Wat gaat er goed? En waar liggen de risico's? Tijdens het onderzoek worden deze vragen beantwoorden op de volgende gebieden: 
Verzuimbeleid

Verzuimadministratie

Verzuimredenen

Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan de psychosociale arbeidsbelasting binnen jouw bedrijf. Psychosociale arbeidsbelasting gaat over de combinatie van taakeisen, autonomie, emotionele belasting en de moeilijkheid van het werk. De PSA is een onderdeel van de wettelijk verplichte RI&E. Is er geen goede balans? Dan kan dit leiden tot psychosociale belasting en zo ook voor uitval zorgen. 

Onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt zowel de huidige situatie als de mogelijke (toekomstige) risico's op het gebied van verzuimbeleid, verzuimadministratie en verzuimredenen in kaart gebracht.

PSA Scan

Met de PSA Scan worden de huidige situatie en de mogelijke (toekomstige) risico's op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting in kaart gebracht. 

De PSA Scan kan tevens onderdeel uitmaken van de wettelijk verplichte RI&E.

Adviesrapport

Naar aanleiding van de PSA Scan wordt een adviesrapport opgesteld. De resultaten kunnen meegenomen worden als uitgangspunt voor (her)ontwikkeling van het PSA-beleid.

Beleidmakers

Wil jij de (her)ontwikkeling van het verzuimbeleid laten uitvoeren door onafhankelijke experts? Zinpel helpt jou met het opstellen en implementeren van het verzuimbeleid binnen jouw bedrijf.

Aan de slag met verzuimpreventie binnen jouw organisatie?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact