Interim Management

De interim-managers van Zinpel begeleiden (complexe) veranderings- en implementatietrajecten. 

Interim Management

Staat jouw bedrijf voor een (complex) veranderings- of implementatietraject en ben je op zoek naar een interim-manager die dit in goede banen gaat leiden? Dan is het antwoord Zinpel.

De interim-managers van Zinpel beschikken over alle expertise die nodig is om complexe, veranderkundige interim opdrachten te vervullen en bedrijven toekomstbestendig te maken. 

Tijdens het uitvoeren van een opdracht hechten onze interim-managers veel waarde aan het bijdragen en bewaken van een sociaal veilig werkklimaat, het creëren van draagvlak bij medewerkers en het beperken van psychosociale arbeidsbelasting in roerige tijden. Daarnaast zetten onze interim-managers zich in om continuïteit te waarborgen en stabiliteit te brengen.

Om een interim-manager in te zetten die past bij jouw bedrijf, stellen wij op basis van jouw wensen en behoeften een geschikte kandidaat voor. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar het type leiderschap dat past bij de gewenste managementstijl en cultuur. Onze interim-managers worden dan ook zowel op strategisch, tactisch als psychologisch niveau ingezet.