Uitgelicht: Conflictmanagement

Het team van Zinpel onderzoekt, adviseert en gaat hands-on aan de slag met conflictsituaties binnen jouw bedrijf.

Conflictmanagement

Een conflict op de werkvloer kan veel uiteenlopende oorzaken hebben. Wanneer de oorzaak van een conflict niet tijdig wordt achterhaald, worden de gevolgen voor zowel werkgever als werknemer alleen maar groter. Denk hierbij voorbeeld aan een slechte sfeer, minder productiviteit, minder werkplezier, medewerkers maken meer fouten en het ziekteverzuim is hoger. Het directe gevolg hiervan is dat de werkdruk hoger wordt en dat je vanwege het verzuim te maken krijgt met vervangingskosten. Het is dan ook van groot belang dat een conflict snel en doeltreffend wordt aangepakt. 

In de praktijk zien we echter dat een conflict vaak te lang door sluimert voordat er een effectieve aanpak wordt ingezet. Het (on)bewust laten sluimeren van conflicten kan verschillende oorzaken hebben. Is er binnen jouw bedrijf bijvoorbeeld beleid gemaakt met betrekking tot de conflictaanpak? Weten verantwoordelijken hoe zij moeten handelen en hebben zij hiervoor voldoende kennis en kunde in huis? Is er voldoende menskracht in het bedrijf aanwezig of is conflicthantering een gevalletje "dat doe je er even bij"? Vragen die van groot belang zijn als het gaat om de effectiviteit van conflicthantering. 

Ben je op zoek naar een conflictexpert die snel en doeltreffend aan de slag gaat? De experts van Zinpel onderzoeken, adviseren en gaan hands-on aan de slag met de conflictsituatie binnen jouw bedrijf.

Onderzoek

Speelt er iets binnen jouw bedrijf, maar kun je je vinger nog niet leggen op wat dat precies is? Is er een (beginnende) conflictsituatie ontstaan, maar kom je niet tot de kern van het conflict? Lukt het niet om deze op te lossen of is er simpelweg niet voldoende menskracht?

Laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren en krijg grip op de conflictsituatie in jouw bedrijf.

Advies

Na het onderzoek stelt de conflictexpert een adviesrapport op. Hierin wordt het onderzoeksproces, de uitkomst en het daaropvolgend advies beschreven. Dit advies is gericht op de huidige situatie en preventie om een soortgelijk conflict in de toekomst te voorkomen.

Wij nemen het adviesrapport persoonlijk met jou door.

Aanpak

Wil jij na het onderzoek en het advies direct aan de slag met het advies, maar beschikt het bedrijf niet over voldoende menskracht? Of wil jij de aanpak liever door een onafhankelijke manager laten uitvoeren?

Wij kunnen direct hands-on aan de slag met de conflictsituatie binnen jouw bedrijf. 

Onafhankelijk

Betrouwbaar

To the point

Een conflict in jouw bedrijf?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact