Hoe voorkom je psychosociale arbeidsbelasting?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren één van de grootste arbeidsrisico's. Vanuit de Arbowet is de werkgever dan ook verplicht om PSA te voorkomen, of in ieder geval zo veel mogelijk te beperken. 

Hoe voorkom je psychosociale arbeidsbelasting?

Problemen op het werk, thuis of een combinatie hiervan, kunnen ervoor zorgen dat iemand tijdelijk niet in staat is te werken. Een werknemer kan langdurig verzuimen als gevolg van een te hoge (ervaren) werkdruk of door ongewenst gedrag (discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten). Het zijn volgens de Arbowet allemaal vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en zijn al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico's. 

Wanneer PSA optreedt binnen een organisatie kunnen de gevolgen hiervan ernstig zijn voor zowel de werknemer als de werkgever. Vanuit de Arbowet is de werkgever dan ook verplicht om PSA te voorkomen, of in ieder geval zo veel mogelijk te beperken. Met een duidelijk PSA-beleid kun je als werkgever ervoor zorgen dat werknemers met plezier aan het werk zijn én blijven. Zo kun je voorkomen dat werknemers met (psychische) klachten uitvallen waardoor verzuim wordt beperkt. Uiteraard is het van groot belang dat het PSA-beleid wordt gesteund door het management en/of de directie, zij deze handhaven en zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. 

Naast een duidelijk PSA-beleid is het voor werknemers en werkgevers van belang om zichtbare preventie te bieden op de werkvloer. Het inschakelen van een een onafhankelijk vertrouwenspersoon kan hierbij helpend zijn. Zo kan een werknemer zijn verhaal kwijt en krijgt hij adviezen die kunnen voorkomen dat hij ziek wordt. Zo kan de vertrouwenspersoon de werknemer helpen bij het omgaan met de belasting, het verminderen van de ervaren belasting en het bespreekbaar maken van de situatie binnen de organisatie. Een betrokken vertrouwenspersoon kan tijdig en op de juiste wijze ingrijpen om escalatie, een conflict en langdurige uitval te voorkomen. 

Aan de slag met het PSA-beleid binnen jouw organisatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.