Vergroot sociale veiligheid op de werkvloer met strategisch conflictmanagement

Conflicten op de werkvloer zijn aan de orde van de dag. Conflictsituaties op het werk zijn stressvol en vaak bron voor ongewenst gedrag. Vergroot daarom de sociale veiligheid op de werkvloer met strategisch conflictmanagement.

Vergroot sociale veiligheid op de werkvloer met strategisch conflictmanagement

Er is steeds meer aandacht voor ongewenst gedrag op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan de aandacht die er de laatste tijd is voor grensoverschrijdend gedrag. Men is het er over eens dat dit soort gedrag niet kan. Maar hoe vergroot je de sociale veiligheid op de werkvloer?

Ongewenst gedrag en conflict
Ongewenst gedrag is te vergelijken met een conflict. Wanneer mensen aan een conflict denken, associëren zij dit vaak met ruzie maken. Ruzie maken is echter slechts een manier om met een conflict om te gaan. Er is sprake van een conflict wanneer de belangen of waarden van de één niet overeenkomen met die van de ander. Een conflict wordt ook wel gedefinieerd als een proces dat begint bij de (dreiging van) aantasting van eigen waarden, normen of doelen door de ander. 

Aan de orde van de dag
Conflicten op de werkvloer zijn aan de orde van de dag. Waar mensen met elkaar samenwerken, liggen conflicten op de loer. Ondanks dat vrijwel iedereen conflicten op de werkvloer vervelend vindt, is de ervaring dat hier weinig structureel aan wordt gedaan. Wendy Brockhoff en Martine Jongewaard pleiten er dan ook voor dat conflicthantering onderdeel zou moeten uitmaken van het organisatiebeleid. Het levert organisaties namelijk veel op wanneer er duurzaam met conflicten wordt omgegaan ofwel dat men conflictbestendiger wordt. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat er niet alleen wordt gekeken naar hoe conflicten kunnen worden opgelost, maar ook hoe je deze in de toekomst kunt voorkomen. Het omgaan met conflicten is een dagelijkse bezigheid die de sociale veiligheid op de werkvloer beïnvloed en de gehele organisatie raakt. Conflictmanagement gaat daarom verder dan het oplossen van het conflict. 

Integraal beleid
Als werkgever is het noodzaak om aandacht te besteden aan het strategisch conflictmanagement binnen jouw organisatie. Strategisch conflictmanagement biedt onder andere een eenduidig beeld van hoe naar conflicten wordt gekeken (definitie), welk gedrag wenselijk is, welke conflictstijl gehanteerd kan worden in welke situatie, het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van conflictmanagement en ten slotte het ontwikkelen van teams. Omgaan met conflicten op de werkvloer vraagt betrokkenheid en commitment van de gehele organisatie. Alleen dan kan conflictmanagement effectief zijn en kan de sociale veiligheid op de werkvloer toenemen. 

Direct aan de slag
Om een start te maken met of meer grip te krijgen op het strategisch conflictmanagement binnen jouw organisatie hoef je niet te wachten op morgen. Met onderstaande tips kun je direct aan de slag.

  • Neem het onderwerp 'conflicten' op bij de totstandkoming en uitvoering van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  • Zet een conflictmanagementsysteem op met duidelijke procedures, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van conflictpreventie, conflicthantering en conflictoplossing.
  • Registreer en onderzoek conflictsituaties. 
  • Verzorg training over conflictmanagement, zoals het ontstaan en herkennen van conflicten, de effecten ervan, hoe je ermee om kunt gaan en welke rol de omgeving heeft en wat je kunt doen als je er niet uitkomt.